สถานีตำรวจภูธรขนอม
 
fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu111:DataDetail1

 

    
 
 
 
17/07/2560 ผลการฝึกปฏิบัติราชการของ นักเรียนนายสิบตำรวจ รุนที่  ๙   ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ๘  มาฝึกปฏิบัติราชการด้านธุรการประจำสถานีตำรวจภูธรขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านต่อ1  อ่านต่อ2
 22/05/2560 ตรวจการฝึกและประกวดการฝึกเพื่อควบคุมความประพฤติและระเบียบวินัยของข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2560 อ่านต่อ 
 01/02/2560 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรขนอม อ่านต่อ 
 12/01/2560 การมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมม.๖  ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช อ่านต่อ
 14/12/2559 พิธีเปิดที่ทำการที่พักสายตรวจบ้านสวนโชว์ม.๑ ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช อ่านต่อ
 09/11/2559 ตำรวจ สภ.ขนอม และอาสาสมัคร ร่วมกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ 9 วัด 9 โรงเรียน 9 หมู่บ้าน อ่านต่อ
 
 
          
     
 
 

;

 
 
 
   
Copyright 2016 by khanompolice.com