เคารพธงชาติ 16 พ.ค.66
เมื่อ 16 พฤษภาคม 2566
มีคนดู 4 คน
  
  
  
งานศพบิดา พ.ต.ท.ดวิษ มณีสุวรรณ ฯ
เมื่อ 10 พฤษภาคม 2566
มีคนดู 6 คน
  
  
  
ปฐมนิเทศ กต.ตร.สภ.ขนอม 2 พ.ค.2566
เมื่อ 2 พฤษภาคม 2566
มีคนดู 9 คน
  
  
  
จิตอาสาทำความสะอาดสถานีตำรวจ
เมื่อ 2 พฤษภาคม 2566
มีคนดู 12 คน
  
  
  
ชุมชนยั่งยืน
เมื่อ 26 เมษายน 2566
มีคนดู 10 คน
  
  
  
รับการตรวจราชการ จาก ภ.จว.นศ. เรื่อง จต.
เมื่อ 5 เมษายน 2566
มีคนดู 21 คน
  
  
  
ดูแลความสงบเรียบร้อยชายทะเล
เมื่อ 5 เมษายน 2566
มีคนดู 21 คน
  
  
  
โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ
เมื่อ 5 เมษายน 2566
มีคนดู 21 คน
  
  
  
ผกก.สภ.ขนอม ร่วม ผบ.มทบ.41 ตรวจเยี่ยมสังเกตการณ์การเลือกทหารกองเกิน
เมื่อ 3 เมษายน 2566
มีคนดู 21 คน
  
  
  
สวดมนต์วัดสุวรรณ 23 ธ.ค.65
เมื่อ 26 ธันวาคม 2565
มีคนดู 39 คน
  
  
  
ทำบุญตักบาตร 23 ธ.ค.65
เมื่อ 23 ธันวาคม 2565
มีคนดู 36 คน
  
  
  
ประชุม กต.ตร.สภ.ขนอม 21 ธ.ค.65
เมื่อ 21 ธันวาคม 2565
มีคนดู 33 คน
  
  
  
ประชุมประจำเดือน ธ.ค.65
เมื่อ 14 ธันวาคม 2565
มีคนดู 30 คน
  
  
  
พอสว.บ้านคลองวัง 11 พ.ย.65
เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2565
มีคนดู 80 คน
  
  
  
อำนวยความสะดวกการจราจร หลวงตาบุญชื่น
เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2565
มีคนดู 94 คน
  
  
หน้าแรก   ก่อนหน้า    หน้า 1/12     ต่อไป   หน้าสุดท้าย
 
 
Copyright 2016 by khanompolice.com