สภ.ขนอม จว.นครศรีธรรมราช ขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์ จากตำรวจภูธรภาค 8 ถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 หากต้องการขอความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลต่างๆ สามมารถติดต่อได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ ศูนย์ประชาสมัพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ 5 กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 8 โทรศัพท์ 0 7633 8355 หรือที่ สภ.ขนอม จว.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7552 9086 ยินดีรับใช้พี่น้องประชาชนทุกคน

 
 
 
 
  เมื่อวันที่: 1.4.2564 , อ่าน: 463
 
Copyright 2016 by khanompolice.com