สภ.ขนอม วันที่ ๗ พ.ย. ๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.อ.เธียร บาลทิพย์ ผกก.สภ.ขนอม มอบหมายให้นายกัมพล มีชัย ประธาน กต.ตร.สภ.ขนอม ทำหน้าที่ดำเนินการจัดการประชุม คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.ขนอม ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๒ ตามระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ระดับสถานีตำรวจ ณ ห้องประชุม สภ.ขนอม ตามระเบียบวาระการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๕ ท่าน

 
 
 
   
Copyright 2016 by khanompolice.com