วันนี้ (4 พฤษภาคม 2563) เวลา 22.20 น. พล.ต.ต.สนธิชัย อาวัฒนกุลเทพ ผบก.ภ.จว. นครศรีธรรมราช ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม จุดตรวจ จุดสกัดสามแยกคลองเหลง สภ.ขนอม พบ พ.ต.ท.วรจิตร วรศรี รอง ผกก.ป.สภ.ขนอม, พ.ต.ท.ชำลอง เมืองกาญจน์ สวป.สภ.ขนอม, ร.ต.อ.วิวัฒน์ เพ็ชรสวัสดิ์ รอง สวป.สภ.ขนอม, นายไตรรงค์ ใจสบาย นายก อบต.ควนทอง ข้าราชการตำรวจประจำจุดตรวจ รวมจำนวนทั้งสิ้น 15 นายอยู่ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย รายงานเหตุการณ์ทั่วไปปกติ จึงได้แนะนำและกำชับการปฏิบัติ ดังนี้
1.ให้กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่คำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองโดยสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งตลอดเวลา ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์หรือเจลทำความสะอาดอยู่เสมอ และให้รักษาระยะห่างระหว่างตนเองกับผู้อื่นในระยะ 2 เมตร
2.แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบและปฏิบัติหน้าที่โดยใช้กิริยา วาจาที่สุภาพ
3.เพิ่มความเข้มในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะ ข้อกำหนด ฉบับที่1, ฉบับที่ 2 และ ฉบับที่ 3 รวมทั้งประกาศคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความใน พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548
4.ปฏิบัติตามขั้นตอน แนวทางและมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ที่ ตร.,ภ.8 และภ.จว.นครศรีธรรมราช กำหนดและสั่งการไว้โดยเคร่งครัด
5. ให้เฝ้าระวังเหตุเกี่ยวกับทรัพย์จุดเสี่ยง จุดล่อแหลมในพื้นที่ เช่น ธนาคาร ร้านทอง ร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น

 
 
 
   
Copyright 2016 by khanompolice.com