ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
สภ.ขนอม
ประเภทกิจกรรม : จิตอาสาพัฒนา
…………………
1. วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น.
2. สถานที่ โรงพยาบาลขนอม ม.3 ต.ขนอม อ.ขนอม จว.นครศรีธรรมราช
3. ผู้ปฏิบัติ นางสาวฉัตรอุไร พลสุด ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) ฝ่ายปกครองอำเภอขนอม ประธานในพิธี, พ.ต.อ.เทเวศร์ ปลื้มสุทธิ์ ผกก.สภ.ขนอม ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.วรจิตร วรศรี รอง ผกก.ป.สภ.ขนอม, พ.ต.ท.ชำลอง เมืองกาญจน์ สวป.สภ.ขนอม พ.ต.ต.คำนึง คิดถูก สว.ธร.ปฏิบัติงาน ป.หน.ชุดจิตอาสา ชมส.จิตอาสา สภ.ขนอม พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจจิตอาสา สภ.ขนอม, นักเรียนนายสิบตำรวจฝึกปฏิบัติงานจิตอาสา, ข้าราชการฝ่ายปกครองอำเภอขนอม, จนท.เทศบาลขนอม, จนท.เทศบาลอ่าวขนอม และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอขนอม
4. การปฏิบัติ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาด เก็บขยะในบริเวณโรงพยาบาลขนอม และสถานพยาบาล เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล วันที่ 9 มิถุนายน 2563
5. ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
6. ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี
7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 160 คน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 
 
 
   
Copyright 2016 by khanompolice.com