สภ.ขนอม จว.นครศรีธรรมราช วันที่ 2 ก.ย.63 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.เทเวศร์ ปลื้มสุทธิ์ ผกก.สภ.ขนอม พร้อมด้วยหัวหน้างานทุกแผนกงาน ได้เรียกประชุมหัวหน้าสายตรวจทุกสาย มาเพื่อรับทราบนโยบายการปฏิบัติงานและข้อราชการต่างๆ เพื่อนำไปปฏิบัติ ณ ห้องประชุม สภ.ขนอม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งในที่ประชุม
1.มาตรการป้องกันปราบปราบยาเสพติดห้วง 1 ต.ค.62-31 ส.ค.63
2.kpi/คดี 4 กลุ่ม เปรียบเทียบ ก.ย.62 และ ก.ย.63 ( พ.ต.ท.สุรินทร์ฯ)
3.การดำเนินการมาตรการ covidกรณีคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย (พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558)และการประกาศการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558)
4.มาตรการในช่วงหยุดยาว 4 วัน( 4-7 ก.ย.63) ( ตามข้อสั่งการประชุม ศปก.วันนี้)✔️ป้องกันปราบปราบอาขญากรรม
✔️ลดอุบัติเหตุบนถนนและอำนวยความสะดวกจราจร✔️มาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว (ขนอม2,21,611)
4.การอบรม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558
วาระ 2 รับรองการประชุมสภากาแฟครั้งที่ผ่านมา -
วาระ 3 เรื่องที่ต้องตืดตาม-
วาระ 4 หัวหน้าแผนกงานรายงานผลปฏิบัติ
1.งานป้องกันปราบปราม (ขนอม 2,21)
- การเตรียมพร้อมมาตรการช่วงหยุด 4 วัน( 4-7 ก.ย.63)
2.งานสืบสวน(ขนอม 4)
- แนวทางการสืบสวนจับยาเสพติด 5 ข้อหาหลักในเดือนกันยายน 2563
- การข่าว
3.งานสอบสวน( ขนอม3)
4.งานจราจร( ขนอม 2,611)
- อุบัติเหตุ/คนตาย
5.งานอำนวยการ(ขนอม51) - แอฟพลิเคชั่นกลุ่มpolice tv news ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ของ จนท.ตำรวจ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ( ทุกแผนกงาน)
วาระ 4 เรื่องอื่น-
- กิจกรรมวันตำรวจ ( ขนอม51)

 
 
 
   
Copyright 2016 by khanompolice.com