สภ.ขนอม วันที่ 12 ต.ค.63 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.เทเวศร์ ปลื้มสุทธิ์ ผกก.สภ.ขนอม พร้อมหัวหน้างานทุกแผนกงาน ได้เรียกประชุมข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.ขนอม มาเพื่อรับทราบนโยบายการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.ข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา
1.1 นโยบาย ผบ.ตร.
1.2 นโยบาย ผบช.ภ.8
2.งบประมาณ covid
3.การยกระดับการให้บริการประชาชน เน้นทรงผม เครื่องแต่งกาย การแสดงกริยา
4.ระดมกวาดล้างอาชญากรรม
5.งานการข่าว การชุมนุม14 ตค.63
6. ส่งชุด คฝ. กองร้อยที่1 เดินทางไปกรุงเทพ
7. งานวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 (13 ตค.63) และวันปิยมหาราช( 23 ตค.63)
8. งานวันตำรวจ (17 ตค.63)
ระเบียบวาระที่ 2
-เรื่องรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ระเบีบบวาระที่ 3 เรื่องติดตามผลประชุมครั้งที่ผ่านมาและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ -
ระเบียบวาระที่4 หน.แผนกงานสรุปผลปฏิบัติเดือนกย.63
งานป้องกันปราบปราม / รอง ผกก.ป./สวป.
1.ผลการจับกุม และผลการ กวาดล้างห้วงที่ 1 ของสภ.
2.สรุปผลการตรวจตามแผนผ่อนปรนมาตรการป้องกัน covid
3.การดำเนินตามหนังสือสั่งการมาตรการป้องกันปราบปรามเด็กแว้น ( การจับกุม/การตรวจร้านจำหน่ายฯ/การบันทึกประวัติผู้กระทำผิดตามแบบ1,2 และลงcrimes โครงการเปิดโรงเรียน/เปิดโรงรถ
4.การปฏิบัติจิตอาสา
5.กล้องcctv/ จัดจนท.ตรวจสอบ รายงาน
6.สรุปผลการจัดระเบียบสังคม(ตรวจสถานบริการ/ร้านคาราโอเกะ/ร้านนวด/ร้านเกมส์/โต๊ะสนุกเกอร์/หอพัก/โรงแรม)
7.การฝึก/ยุทธวิธี
8.แผนเผชิญเหตุ
9.การตรวจท้องที่
งานสอบสวน / รอง ผกก.(สอบสวน)
1.คดีอาญา/จราจร สำคัญ
2.คดีอาญา 4 กลุ่มและ kpi
3.เร่งรัดสำนวนการสอบสวนตามคำสั่งตร.419/2556 / - คดีเรือล่ม / - คดีพยายามฆ่า ปั๊มปตท.
4.การลงข้อมูลขอหมายจับศาล
5.crimes / โอนระบบpolis ลงในcrimes
งานสืบสวน / รอง ผกก.สส./สว.สส.
1.การข่าว/กลุ่มเรียกร้องฯ
- ชุมนุมกรุงเทพ14 ตค.63
2.ยาเสพติด ( ตัวชี้วัด ตร./ภ.8)
3.Ccoc หมายจับ
คดีฆ่านายเปรมศักดิ์ ศรีสินธุ์
งานจราจร / ร.ต.อ.ชัยรัตน์ฯ
1.อุบัติเหตุรายสำคัญและแนวทางแก้ไข
2. 10 ข้อหาหลัก (รสขม)
3. การแก้ปัญหารถบรรทุกน้ำมันปาล์มทำน้ำมันหกมีอุบัติเหตุ ม.10 ต.ควนทอง
งาน ธร.
1.งบประมาณ เร่งรัดใช้จ่ายงบประมาณ
2.การตรวจอาวุธปืน ของหลวง
3.คำสั่ง ตร.1212/2537
วาระ 5 เรื่องอื่นๆ
1.กิจกรรมงานวันตำรวจ
2.ทอดกฐินวัดธารทอง24 ตค.63

 
 
 
   
Copyright 2016 by khanompolice.com