เมื่อวันที่ 27 ต.ค.63 เวลา 13.00 – 16.00 น. พ.ต.ท.วรจิตร วรศรี รอง.ผกก.ป.สภ.ขนอม เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ ณ โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)
ทำการฝึกซ้อมดับเพลิง ตามแผนฉุกเฉิน ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อม ทบทวน และหาข้อสรุปข้อดี ข้อบกพร่อง ที่จะนำมาปรับใช้ต่อเหตุฉุกเฉินในอนาคต

 

 
 
 
   
Copyright 2016 by khanompolice.com