สภ.ขนอม วันที่ ๔ พ.ย. ๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ. เทเวศร์  ปลื้มสุทธิ์ ผกก.สภ.ขนอม พร้อมด้วยครูพี่เลี้ยง ได้เรียกประชุมนักเรียนนายสิบตำรวจฝึกปฏิบัติราชการ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ช่วงระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงาน ณ  ห้องประชุม สภ.ขนอม 

 
 
 
   
Copyright 2016 by khanompolice.com