เรียน ผู้บังคับบัญชา
สภ.ขนอม วันนี้ (๙ พ.ค. ๒๕๖๔) เวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น. ภายใต้การอำนวยการและสั่งการของ พ.ต.อ.สมชาย ซื่อต่อตระกูล รอง ผบก.ภ.จว.นศ.รรท. ผกก.สภ.ขนอม , พ.ต.ท.วชิรพันธ์ เกื้อแก้ว รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.ขนอม
ชุดปฏิบัติการนำโดย ร.ต.อ.ประภาษ มะลิทิพย์ รอง สว.สส.สภ.ขนอม , ร.ต.อ.อนุศาสน์ พาหุบุตร เจ้าพนักงาน ป.ป.ส.เลขที่ ๖๑๐๘๒๒ พร้อมพวกชุดสืบสวน ได้ร่วมกันจับกุมตัว ๑.นายจรูญ รักปลื้ม อายุ ๔๒ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๓/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ๒.นายสมชาย น้ำใส อายุ ๔๖ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๔/๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ๓.นายสรวิชญ์ อินทสุวรรณ อายุ ๕๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓๑/๓๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔.นายชัยวัฒน์ เบ็ญจะปัก อายุ ๓๖ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๕/๑๒๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยของกลาง ๑. ไพ่ป๊อก หลังสีแดง จำนวน ๒ สำรับ๒. ผ้าปู ใช้สำหรับปูรองเล่นการพนัน จำนวน ๑ ผืน๓. เงินสด จำนวน ๔๘๐ บาท ๔. ตะกร้าพลาสติก จำนวน ๒ ใบ
โดยกล่าวหาว่า ๑.ร่วมกันลักลอบเล่นการพนัน (ไพ่รัมมี่ ) พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต
๒.ร่วมกันชุมนุม จัดกิจกรรมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆในสถานที่แออัด ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตราย หรือโรคระบาดแพร่ออกไป อันเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๕)ข้อ ๓ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ และมาตรา ๓๔(๖)แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๔๘
สอบถามผู้ต้องหา ให้การรับสารภาพ เหตุเกิด/จับกุม วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น. ขนำไม่มีเลขที่ หลังสมาคมประมงอำเภอขนอม หมู่ที่ ๘ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 
 
 
   
Copyright 2016 by khanompolice.com