เรียน ผู้บังคับบัญชา
ตามหนังสือสั่งการ ภ.จว.นศ. ที่ ๐๐๒๓(นศ).๒(ศอ.ปส.) /๓๐๔๙ ลง ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๔ ให้ระดมกวาดล้างปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติด ในวันที่ ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๔ นั้น
สภ.ขนอม จว.นครศรีธรรมราช วันที่ ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๔ ภายใต้การอำนวยการและสั่งการของ พ.ต.อ.สมชาย ซื่อต่อตระกูล รอง ผบก.ภ.จว.นศ.รรท. ผกก.สภ.ขนอม , พ.ต.ท.วชิรพันธ์ เกื้อแก้ว รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.ขนอม ชุดปฏิบัติการนำโดย ร.ต.อ.ประภาษ มะลิทิพย์ รอง สว.สส.สภ.ขนอม , ร.ต.อ.อนุศาสน์ พาหุบุตร เจ้าพนักงาน ป.ป.ส.เลขที่ ๖๑๐๘๒๒ พร้อมพวกชุดสืบสวน สภ.ขนอม ขอรายงานผลการปฏิบัติ ประจำวันที่ ๑๓ พ.ค. ๖๔ ดังนี้
( ๑.) จับกุมตัว นายวสันต์ (ปุ้น) รักด้วง อายุ ๓๗ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓๓/๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยของกลาง ไอซ์ จำนวน ๑ ถุง น้ำหนักไม่รวมถุงบรรจุ ประมาณ ๐.๐๕ กรัม
โดยกล่าวหาว่า ๑.มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ไอซ์)ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ๒.เสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน)โดยไม่ได้รับอนุญาต สอบถามผู้ต้องหา ให้การรับสารภาพ เหตุเกิด/จับกุม วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลาประมาณ ๑๒.๓๐ น. บ้านเลขที่ ๓๓/๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
(๒.) จับกุมตัว นางสาววัชราภรณ์ (อิ้ว) ครุฑสุวรรณ์ อายุ ๓๙ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๐๐ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองแม๊ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยของกลาง ไอซ์ จำนวน ๑ ถุง น้ำหนักไม่รวมถุงบรรจุ ประมาณ ๐.๐๔ กรัม,ยาบ้า จำนวน ๑ เม็ด โดยกล่าวหาว่า ๑.มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ไอซ์,ยาบ้า)ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
๒.เสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน)โดยไม่ได้รับอนุญาต สอบถามผู้ต้องหา ให้การรับสารภาพ เหตุเกิด/จับกุม วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลาประมาณ ๑๒.๓๐ น. บ้านเลขที่ ๓๓/๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมรา=
(๓.) จับกุมตัว นายพินิจ (ติ่ง) เสมอหน้า อายุ ๓๘ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๗๓/๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยของกลาง -โดยกล่าวหาว่า เป็นผู้ขับขี่รถเสพยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน)โดยไม่ได้รับอนุญาต สอบถามผู้ต้องหา ให้การรับสารภาพ
เหตุเกิด/จับกุม วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลาประมาณ ๑๒.๒๐ น. บนถนนซอยบ้านวัดในขนอม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
(๔.)จับกุมตัว นายอภิณัฐ (หนุ่ม) ขนอม อายุ ๒๓ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๕๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยของกลาง ไอซ์ จำนวน ๑ ถุง น้ำหนักไม่รวมถุงบรรจุ ประมาณ ๐.๑๙ กรัม
โดยกล่าวหาว่า ๑.มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ไอซ์)ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ๒.เสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน)โดยไม่ได้รับอนุญาต สอบถามผู้ต้องหา ให้การรับสารภาพ เหตุเกิด/จับกุม วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลาประมาณ ๑6.0๐ น. ที่สวนยางพาราหลังบ้านเลขที่ 66 หมู่ที่ ๑4 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
( ๕.) จับกุมตัว นายสมาน (หมาน) บริสุทธิ์ อายุ ๓๕ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยของกลาง ไอซ์ น้ำหนักไม่รวมถุงบรรจุประมาณ ๔๖.๕๔ กรัม , ยาบ้า จำนวน ๒๗ เม็ด และของกลางอื่นรวม จำนวน ๑๐ รายการ โดยกล่าวหาว่า ๑.มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน)ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ๒.เสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน)โดยไม่ได้รับอนุญาต สอบถามผู้ต้องหา ให้การรับสารภาพ และตรวจยึดทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ จำนวน ๒ รายการ มูลค่าประมาณ ๒๖,๓๐๐ บาท เหตุเกิด/จับกุม วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. บ้านเลขที่ ๓๒/๓๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
( ๖.) จับกุมตัว นายเอกฉัตร (หมู) ชูพันธ์ อายุ ๓๑ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๕๕/๒ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยของกลาง ไอซ์ น้ำหนักประมาณ ๒.๕๕ กรัม ,ยาบ้า จำนวน ๑๖๖ เม็ด และของกลางอื่นรวมจำนวน ๕ รายการโดยกล่าวหาว่า ๑.มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ไอซ์,ยาบ้า)ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ๒.เสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน)โดยไม่ได้รับอนุญาต สอบถามผู้ต้องหา ให้การรับสารภาพ
เหตุเกิด/จับกุม วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. บ้านเช่าเลขที่ ๑๐/๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
( ๗. ) จับกุมตัว นายสุรพงค์ (เบว) แซ่เฮง อายุ ๒๓ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๔๘ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยของกลาง ไอซ์ น้ำหนักประมาณ ๔.๐๒ กรัม ,ยาบ้า จำนวน ๑๔๙ เม็ด และของกลางอื่นๆ รวมจำนวน ๑๒ รายการโดยกล่าวหาว่า ๑.มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ไอซ์,ยาบ้า)ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ๒.เสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน)โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามผู้ต้องหา ให้การรับสารภาพ
เหตุเกิด/จับกุม วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลาประมาณ ๑6.1๐ น. ที่สวนยางพาราหลังบ้านเลขที่ 66 หมู่ที่ ๑4 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

 
 
 
   
Copyright 2016 by khanompolice.com