เรียน ผู้บังคับบัญชา

(o mark in square)ตามหนังสือสั่งการ ภ.จว.นศ. ที่ ๐๐๒๓(นศ).๒(ศอ.ปส.) /๓๓๗๑ ลง ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๔ ให้ระดมกวาดล้างปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติด ในวันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๔ นั้น

(check mark)สภ.ขนอม วันนี้ (๒๗ พ.ค. ๒๕๖๔) เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น.
(fountain pen)ภายใต้การอำนวยการและสั่งการของ พ.ต.อ.เทเวศร์ ปลื้มสุทธิ์ ผกก.สภ.ขนอม , พ.ต.ท.ดวิษ มณีสุวรรณ รอง ผกก.สส.สภ.ขนอม , พ.ต.ต.สาธิต นาคแก้ว สว.สส.สภ.ขนอม

(pencil)ชุดปฏิบัติการนำโดย ร.ต.อ.ประภาษ มะลิทิพย์ รอง สว.สส.สภ.ขนอม , ร.ต.อ.อนุศาสน์ พาหุบุตร เจ้าพนักงาน ป.ป.ส.เลขที่ ๖๑๐๘๒๒ พร้อมพวกชุดสืบสวน

(thumbtack)ได้ร่วมกันจับกุมตัว นายวีระ (อ้วน) ชูพันธ์ อายุ ๓๖ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๕๕/๒ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

(small black square)พร้อมด้วยของกลาง
(small yellow diamond)๑. อาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติ ไม่มีหมายเลขประจำปืน และไม่มีเลขทะเบียนปืน จำนวน ๑ กระบอก
(small yellow diamond)๒. กระสุนปืน ขนาด .๓๘๐ ม.ม. จำนวน ๑ นัด
(small yellow diamond)๓. ซองบรรจุกระสุน จำนวน ๑ ซอง

(.)โดยกล่าวหาว่า
(small green triangle)๑.มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
(small green triangle)๒.พาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่มีเหตุอันควรหรือจำเป็นเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์
๓.เสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน)โดยไม่ได้รับอนุญาต

สอบถามผู้ต้องหา ให้การรับสารภาพ

(diamond)เหตุเกิด/จับกุม วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น. ที่สวนกล้วย ริมถนน สายไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 
 
 
   
Copyright 2016 by khanompolice.com