เรียน ผู้บังคับบัญชา
สภ.ขนอม ภ.จว.นครศรีธรรมราช วันนี้ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 10.00 น. นายจิรโรจน์ สำแดง นายอำเภอขนอม ประธานในพิธีเปิดและลงนามบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือ “โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ” โดยสถานีตำรวจภูธรขนอม นำโดย พ.ต.อ.เทเวศร์ ปลื้มสุทธิ์ ผกก.สภ.ขนอม พร้อมคณะทำงานชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช วัตถุประสงค์ตามโครงการเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ” โดยได้คัดเลือกพื้นที่ บ้านพังมะพร้าว หมู่ที่ ๒ ตำบลขนอม อำเภอขนอม เป็นชุมชนต้นแบบในการดำเนินการและมุ่งหมายให้พื้นที่อื่นได้นำรูปแบบไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชนของตนอย่างเป็นระบบและยั่งยืนต่อไป มีผู้เข้าร่วมงานเปิดโครงการชุมชนยั่งยืน
ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลขนอม , ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอขนอม ,กำนันตำบลขนอม ,นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม ,นายกัมพล มีชัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรขนอม , ประชาชน และคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผลการปฏิบัติ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อเป็นการประสานงาน สนับสนุนการดำเนินงาน ให้การดำเนินงานตามโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป ผู้มาร่วมพิธีเปิดโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).มีประชาชน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ จำนวน ๒๙ คน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 
 
 
   
Copyright 2016 by khanompolice.com