เรียน ผู้บังคับบัญชา ภ.จว.นครศรีธรรมราช
สภ.ขนอม วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.อ.สมชาย ซื่อต่อตระกูล รอง ผบก.ภ.จว.นศ. พร้อมคณะตรวจโครงการ โคก หนอง นา เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.ขนอม พบ พ.ต.อ.เทเวศร์ ปลื้มสุทธิ์ ผกก.สภ.ขนอม , พ.ต.ท.วชิรพันธ์ เกื้อแก้ว รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ขนอม ,พ.ต.ท.ดวิษ มณีสุวรรณ รอง ผกก.สส.สภ.ขนอม , พ.ต.ต.สาธิต นาคแก้ว สว.สส.สภ.ขนอม , ร.ต.อ.ธีรศักดิ์ เมฆสุข รอง สวป.สภ.ขนอม ปฏิบัติหน้าที่เวรป้องกันปราบปราม , ร.ต.อ.วิรัตน์ วงษ์สวัสดิ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ขนอม ปฏิบัติหน้าที่เวรสอบสวน รายงานเหตุการณ์ปกติ , ด.ต.ชุมพล เสนลิ้น ผบ.หมู่ ป.สภ.ขนอม ปฏิบัติหน้าที่เวรควบคุมผู้ต้องหา มีผู้ต้องหาในความควบคุม ๓ คน รายงานเหตุการณ์ ปกติ ได้รับฟังการายงานผลการดำเนินการ โครงการ โคก หนอง นา ของ สภ.ขนอม ณ ห้อง ศปก.สภ.ขนอม และได้สั่งกำชับการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๑.เพิ่มความเข้มในการตรวจค้นบุคคล ยานพาหนะ รถยนต์สาธารณะทุกประเภท วัตถุต้องสงสัย อาวุธปืน วัตถุระเบิด และสิ่งผิดกกหมาย เมื่อพบการกระทำผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายทุกกรณี
๒.จุดตรวจต้องจัดกำลังพลให้เหมาะสม มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็น มีสมุดตรวจเยี่ยม / ตรวจสั่งการของผู้บังคับบัญชา / แฟ้มคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติ และสมุดบันทึกการปฏิบัติหน้าที่
๓.การตั้งจุดตรวจ ต้องมียุทธวิธีในการปฏิบัติ ยึดหลักกฎหมาย ไม่เรียกร้องผลประโยชน์โดยเด็ดขาด
๔.ให้เพิ่มความระมัดระวังในขณะปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (covid – ๒๐๑๙) โดยเฉพาะการตรวจค้น สัมผัสบุคคล เอกสาร ยานพาหนะ ทรัพย์สินหรือสิ่งของต่างๆ ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆ สวมถุงมือยาง
เรียนมาเพื่อทราบ

 
 
 
   
Copyright 2016 by khanompolice.com