สถานีตำรวจภูธรขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับความผิดและโทษ ของการพนันออนไลน์, ผลเสียจากการเล่นการพนัน, การแจ้งเบาะแสกรณีพบเห็นการทำผิด

 
 
 
   
Copyright 2016 by khanompolice.com