เรียน ผู้บังคับบัญชา เพื่อทราบ และสายตรวจทุกสาย ช่วยประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนไปยังประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับการชุมนุมประท้วง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมกลุ่ม หรือชุมนุมในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยออกประชาสัมพันธ์ในพื้นที่แล้วรายงานให้ทราบทางกลุ่มไลน์ สภ.ขนอม วันนี้ (๓๑ ก.ค.๖๔ ) ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. ครับ ( ตามวิทยุสั่งการ และภาพถ่ายตัวอย่าง ) // ขอขอบคุณล่วงหน้า

 
 
 
   
Copyright 2016 by khanompolice.com