"1 ปี ของ พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ"
วันที่ 29 ก.ย.2564 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกตร. กล่าวว่า ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผบ.ตร. ได้ดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการสร้างองค์กรตำรวจให้เป็น “องค์กรบังคับใช้กฎหมายที่นำสมัย ในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา” ซึ่งมีผลงานความสำเร็จที่โดดเด่นในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของตำรวจ และการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดทำอินโฟกราฟิกสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้จัดทำ Infographic ผลงานชุดที่ 1 เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและพี่น้องประชาชนได้รับทราบ ดังนี้
- โครงการกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไร้สาย (CCTV)
- โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานสายป้องกันปราบปราม
- โครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0
- การแก้ปัญหายาเสพติด (ชุมชนยั่งยืน)
- การลงนามข้อตกลงประสานความร่วมมือเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
- โครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล (DIGITAL PLATFORM)
- การดูแลสวัสดิการ ตำรวจบ้านพักสวัสดิการตำรวจ
- การพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบด้วย HRD BLUEPRINT
- การแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจ
ทั้งนี้ ผบ.ตร. จะมีการแถลงนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 2 ต.ค. 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 
 
 
   
Copyright 2016 by khanompolice.com