เรียน ผู้บังคับบัญชา
สภ.ขนอม จว.นครศรีธรรมราช วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 10.01 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายจิรโรจน์ สำแดง นายอำเภอขนอม, นายสุนทร โพชสาลี ปลัดอาวุโสอำเภอขนอม สั่งการให้ นายสุทธิภัทร วัฒนพงศ์ไพบูลย์ ปลัดอำเภอ, นายปฏิยุทธ์ พงษ์ศรีเกิด ปลัดอำเภอ พร้อมด้วย สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอขนอม ที่ 15 บูรณาการร่วมกับ ร.ต.อ.วิวัฒน์ เพร็ชสวัสดิ์ รอง สวป.ฯ รรท.สวป.สภ.ขนอม ผู้แทนสถานีตำรวจภูธรขนอม ,ผู้แทนสถานีตำรวจน้ำ ,นายณัฏฐกิตติ์ วงษ์ศิริวรรณ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ,ผู้แทนศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกขนอม ด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช (PIPO) ลงพื้นที่ ออกตรวจแนะนำและบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ร้านน้ำชา ร้านอาหาร และร้านสะดวกซื้อ เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการช่วยกันดำเนินการตามมาตรการลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ศบค.จว.นศ) ประกอบด้วย (1) เคร่งครัด เข้มงวดต่อมาตรการเพื่อสร้างความปลอดภัยภายในร้านโดยให้มีการตั้งจุดคัดกรองภายนอกมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบกำกับการคัดกรองที่ชัดเจน (2) มีการคัดกรองพนักงานในเชิงรุกอย่างน้อยร้อยละ 10 ทุกสัปดาห์ (3) ต้องปิดทำการทุก 8 ชม. เพื่อทำความสะอาดสถานที่ (4) มีการจัดระเบียบการป้องกันโรค มีการกำหนดจุด และจัดลำดับคิวเข้ารับบริการที่มองเห็นได้ชัด (5) มีการติดตั้งข้อความประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติตามมาตรการเพื่อให้ผู้เข้ารับบริการได้รับทราบอย่างชัดเจน ซึ่งทุกร้านยินดีให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำแนะนำเป็นอย่างดี พร้อมช่วยเหลือสังคมอย่างเต็มที่ และปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เรียนมาเพื่อทราบ

 
 
 
   
Copyright 2016 by khanompolice.com