เรียน ผู้บังคับบัญชา
สภ.ขนอม จว.นครศรีธรรมราช วันที่ 26 พ.ย. 64 เวลา 09.00 น.พ.ต.อ.เทเวศร์ ปลื้มสุทธิ์ ผกก.สภ.ขนอม มอบหมายให้นายกัมพล มีชัย คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.ขนอมภาคประชาชน / ประธานคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.ขนอม เรียกประชุมคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.ขนอม ตามระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วยเรื่อง การจัดการประชุม ของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจระดับสถานีตำรวจ ตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุม สภ.ขนอม จว.นครศรีธรรมราช
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 
 
 
   
Copyright 2016 by khanompolice.com