เรียน ผู้บังคับบัญชา
สภ.ขนอม
-----------------------------
รายงาน จิตอาสา ประเภทกิจกรรม : จิตอาสาพัฒนา "ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ทำงาน" เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
1. วันที่ : 5 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น.
2. สถานที่ : บริเวณรอบๆ สถานีตำรวจภูธรขนอม ต.ขนอม อ.ขนอม จว.นครศรีธรรมราช
3. ผู้ปฏิบัติ : พ.ต.อ.บุญเชิญ ลิ่มประจวบพงษ์ ผกก.สภ.ขนอม, ร.ต.อ.วิวัฒน์ เพ็ชรสวัสดิ์ รอง สวป.สภขนอม, ร.ต.อ.ธีรศักดิ์ เมฆสุข รอง สวป.สภ.ขนอม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสา สภ.ขนอม
4. การปฏิบัติ : ร่วมทำความสะอาดเก็บกวาดขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้
5. ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
6. ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี

 
 
 
   
Copyright 2016 by khanompolice.com