เรียน ผู้บังคับบัญชา
สภ.ขนอม
วันที่ 9 มีนาคม 2565
เวลา 07.00 น.
ข้าราชการตำรวจในสังกัดสภ.ขนอม รับการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2565 จากโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ ห้อง ประชุม สภ.ขนอม
เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 
 
 
   
Copyright 2016 by khanompolice.com