เรียน ผู้บังคับบัญชา ภ.จว.นครศรีธรรมราช
สภ.ขนอม ขอรายงานผลการปฎิบัติงานประเภทกิจกรรม : จิตอาสาพัฒนา
1.วันที่ 3 มิ.ย.65 เวลา 09.00 น.
2.สถานที่ : บริเวณฝายมีชีวิต(ฝายเก็บน้ำ) ม.8 ต.ควนทอง อ.ขนอม จว.นครศรีธรรมราช
3.ผู้ปฏิบัติ :พ.ต.อ.บุญเชิญ ลิ่มประจวบพงษ์ ผกก.สภ.ขนอม ,ร.ต.อ.สุวิทย์ รัตนภักดี รอง สวป.ฯ รรท.สวป.สภ.ขนอม ร.ต.ต.สมอรรถ ขันเงิน ฯ ด.ต.ธนากร เอียดคง ฯ ส.ต.ท.อนุวัตร ช่วยจันทร์ ฯ ส.ต.ต.เทิดพงศ์ สงทิพย์ ฯ นายอำเภอขนอม หัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ รวมประมาณ 100 คน
4. การปฏิบัติ : ออกพัฒนา สร้างฝายมีชีวิต(ฝายเก็บน้ำ)เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
5 ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
6. ปัญหา/ข้อขัดข้อง : ไม่มี

 
 
 
   
Copyright 2016 by khanompolice.com