เรียน ผู้บังคับบัญชา
ภ.จว.นครศรีธรรมราช
สภ.ขนอม รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ”
วันที่ 7 มิถุนายน 2565 วันนี้ (7 มิถุนายน 2565) เวลาประมาณ 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการและสั่งการของ พ.ต.อ.บุญเชิญ ลิ่มประจวบพงษ์ ผกก.สภ.ขนอม , พ.ต.ท.ปฏิฎาณ ไชยรักษ์ รอง ผกก.ป.สภ.ขนอม , พ.ต.ต.สาธิต นาคแก้ว สว.สส.สภ.ขนอม/วิทยาการชุมชนยั่งยืนต้นแบบ ชุดปฏิบัติการนำโดย ร.ต.อ.สุวิทย์ รัตนภักดี รอง สวป.รรท.สวป.สภ.ขนอม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ร่วมกันปฎิบัติงานในพื้นที่เป้าหมาย บ้านหน้าด่าน หมู่ที่ 6 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดทำแผนที่เดินดิน จัดแบ่งคุ้ม โดยยึดหลักภูมิประเทศ ร่วมวางแผน เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้รู้สภาพพื้นที่ จุดสถานที่ เป้าหมายสำคัญ ประกอบการทำงานโดยมี ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอขนอม , ผอ.รพ.สต.บ้านเปร็ต , ผู้ใหญ่บ้าน , ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,อสม. และประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ร่วมกันวางแผน และได้ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ร่วมกัน
ดำเนินการและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)อย่างเคร่งครัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 
 
 
   
Copyright 2016 by khanompolice.com