เรียน ผู้บังคับบัญชา
สภ.ขนอม วันที่ 14 ธ.ค.656 เวลา 08.30 น. พ.ต.อ.บุญเชิญ ลิ่มประจวบพงษ์ ผกก.สภ.ขนอม พร้อมหัวหน้างานทุกแผนกงาน ได้เรียกประชุมข้าราชการตำรวจในสังกัด มาเพื่อตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย ระเบียบทรงผม ของข้าราชการตำรวจในสังกัด และประชุมประจำเดือน เพื่อรับทราบนโยบายการปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ , ตำรวจภูธรภาค 8 , ตำรวจภูธรนครศรีธรรมราช และข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาทุกแผนกงาน รวมทั้งสอบถามถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆในการปฏิบัติหน้าที่และแนวทางการแก้ไขปัญหา ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรขนอม
เรียนมาเพื่อทราบ

 
 
 
   
Copyright 2016 by khanompolice.com