เรียน ผู้บังคับบัญชา
สภ.ขนอม จว.นครศรีธรรมราช วันที่ 21 ธ.ค.65 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.บุญเชิญ ลิ่มประจวบพงษ์ ผกก.สภ.ขนอม มอบหมายให้นายกัมพล มีชัย ประธาน กต.ตร.สภ.ขนอม เรียกประชุมคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.ขนอม เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วยเรื่องการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ระดับสถานีตำรวจ ตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรียนมาเพื่อทราบ

 
 
 
   
Copyright 2016 by khanompolice.com