รายงานผลการปฏิบัติงานของ สถานีตำรวจภูธรขนอม ภ.จว.นครศรีธรรมราช
------------------------------
ประเภทกิจกรรม : จิตอาสาทำความสะอาดสถานีตำรวจ เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ วันที่ 4 พ.ค.2566 (วันฉัตรมงคล) เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ
1. วันที่ 2 พ.ค.2566 เวลา 08.30 - 10.00 น.
2. สถานที่ : อาคารที่ทำการ สภ.ขนอม และบ้านพักข้าราชการและบริเวณโดยรอบ สภ.ขนอม
3. ผู้ปฏิบัติ : พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ รามสวัสดิ์ ผกก.สภ.ขนอม พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.ขนอม และ นสต.ฝึกปฏิบัติราชการ
4. การปฏิบัติ : จิตอาสาทำความสะอาด สถานีตำรวจ เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ วันที่ 4 พ.ค.2566 (วันฉัตรมงคล) เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ
5. ผลการปฏิบัติ : อาคารที่ทำการและบริเวณโดยรอบ สภ.ขนอม มีความสะอาดสวยงาม
6. ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี เรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 
 
 
   
Copyright 2016 by khanompolice.com