เรียน ผู้บังคับบัญชา ภ.จว.นครศรีธรรมราช
สภ.ขนอม วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ รามสวัสดิ์ ผกก.สภ.ขนอม พร้อมหัวหน้างานทุกแผนกงาน ได้เรียกแถวข้าราชการตำรวจ สภ.ขนอม มาเพื่อเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวอุดมคติและบทปลงใจ รวมทั้งได้ตรวจสอบความพร้อมอุปกรณ์ เครื่องแต่งกาย ระเบียบทรงผม ที่ถูกต้องตามระเบียบของ ตร. และได้มอบนโยบายและชี้แจงภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่ แก่ข้าราชการตำรวจทุกแผนกงาน รวมทั้งสอบถาม ถึงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ และการพบปะพูดคุยเกี่ยวกับข้อกฏหมาย ข้อสั่งการและระเบียบการปฏิบัติ จากหัวหน้าแผนกงานแต่ละงาน ก่อนการแยกย้ายออกปฏิบัติหน้าที่
เรียนมาเพื่อทราบ

 
 
 
   
Copyright 2016 by khanompolice.com