06การประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินงาน

@ ช่องทาง เวบไซด์หลักของสถานีตำรวจ คลิ๊กที่นี่

@ ช่องทาง สื่อสังคมออนไลน์ Facebook คลิ๊กที่นี่

@ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ คลิ๊กที่นี่

@ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการตอบรับ EIT ของสถานีตำรวจ คลิ๊กที่นี่

 

 

 
 
 
   
Copyright 2016 by khanompolice.com